Welkom!

Wij zijn een levendige groep mensen uit verschillende landen die in Delft en omgeving wonen en geloven In Jezus Christus als Heer en Redder. Wij geloven in Jezus' overwinning over het kwaad. Wij willen je helpen om te ontdekken wie Jezus is, wat Hij kan zijn en doen voor jou, zodat je Zijn overwinning in jouw leven kunt ervaren.

 

Je bent van harte welkom om de aanwezigheid en kracht van God met ons te ervaren in jouw leven.

 

Wees gezegend, wees een zegen.

Johan Hammink

Voorganger

Levend Water gaat Corona-proof

In verband met de crisis vanwege het Corona virus dat in de afgelopen weken ook in Nederland de kop op heeft gestoken en de richtlijnen vanuit de Nederlandse overheid, heeft het leidersteam van Levend Water besloten dat zondag 15 maart 2020 voorlopig de laatste centrale dienst zal zijn. Op de zondagen 22 maart, 29 maart en 5 april zal er geen dienst zijn. Van week tot week zal worden bekeken of het houden van een gezamenlijke dienst weer mogelijk is.

 

Voor gemeenteleden en betrokkenen die elkaar willen ontmoeten  en bemoedigen zullen er op de zondagochtend connectgroepen samenkomen bij gemeenteleden thuis. Dit uiteraard zolang de richtlijnen van de Nederlandse overheid dit toelaten. Eén connectgroep zal in het kerkgebouw van Levend Water samenkomen. Wij bevelen iedereen aan om de afweging te maken of het verstandig is om deel te nemen aan een connectgroep. Houdt hierbij rekening met contacten met senioren en zieken in je nabije omgeving, waardoor het waarschijnlijk verstandig is om contacten met anderen te beperken.

 

Tijdens de connectgroepen maken wij gebruik van de materialen van Alpha Nederland en 24-7 Prayer dat onder de naam Corona-proof kerk aangeboden wordt. Voor gezinnen met kinderen bevelen wij de materialen van Creatief Kinderwerk aan die gedurende de Corona crisis wekelijks een programma aanbieden dat met de kinderen gevolg kan worden.

 

Op zondag 15 maart wordt in onze voorlopig laatste centrale dienst verder toelichting gegeven. Heb je verder vragen, neem dan contact op met onze voorganger Johan Hammink (johan.hammink@levendwater.nl) of een van de leden van het leidersteam.


Nu bij Levend Water

Levend Water gaat Corona-Proof

 

In verband met de Corona Crisis gaat Levend Water Corona-Proof.

 

Zondag 15 maart 11:00 - 12:30, voorlopig laatste centrale dienst.

Zondag 22 maart connectgroepen met thema 'Aanbidding'.

Zondag 29 maart connectgroepen met thema 'Vragen'.

Zondag 5 april connectgroepen met thema 'Voorbede'.


Levend Water Corona-Proof voor Kinderen

 

In verband met de Corona Crisis gaat Levend Water Corona-Proof.

 

Voor Kinderen stelt Matthijs Vlaardingerbroek van Creatief Kinderwerk wekelijks een programma beschikbaar met een bijbelverhaal, leuke video's, een goocheltruc en een proefje of knutselopdracht.


Doe gezellig mee met onze

Familiedienst

Iedere eerste zondag van de maand

Vanwege de Corona Crisis zal er op 5 april geen familiedienst zijn.

 

Geniet van de koffie, thee en elkaars aanwezigheid

met aanbidding, gebed, bemoedigingen en getuigenissen.

Tijdens de familiedienst vieren wij met elkaar het avondmaal als getuigenis van de dood en opstanding van onze Heer Jezus.Zondagse bijeenkomst

Als Kerk familie ontmoeten we elkaar elke zondag ochtend voor een tijd van bemoediging.

Onze bijeenkomst start om 11:00 am @ Hermesstraat 65 Delft. De koffie en thee staan klaar vanaf 10:45.

Onze kinderen hebben hun eigen meeting waar plezier en geloof samen gaan zodat onze kinderen gezegend zijn.

Je bent welkom om God en ons te ontmoeten en gezegend te zijn.