ANBI


Door nog onbekende oorzaken staat op de website van de belastingdienst op dit moment (voorjaar 2020) vermeld dat de beschikkingen van Levend Water per 1 januari 2020 zijn ingetrokken. Door de VPE is overleg met de belastingdienst om de situatie te herstellen. Kijk op https://www.vpe.nl/artikelen/251/anbi-beschikking-off.html voor meer informatie hierover. Deze situatie heeft geen impact op de aftrekbaarheid van giften aan Levend Water in 2019.

 

Een ANBI is een instelling die zich inzet voor het algemeen nut.

 

Levend Water en gelieerde stichtingen behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten met RSIN nummer 810 908 463; RSIN/fiscaalnummer 822566953; KvK nummer 50126881; Registratienummer VPE 10121.

Kijk op https://www.vpe.nl/go/ANBI/ANBI-groepsbeschikking/ voor meer informatie.

 

 

Vanwege de ANBI beschikking mogen giften aan Levend Water bij de opgave van de inkomstenbelasting worden meegenomen bij de aftrekbare posten. 

 

Links naar de ANBI informatie van deze entiteiten kan hieronder gevonden worden.


Christelijke Gemeente Levend Water

De informatie die wij wettelijk verplicht zijn te publiceren as "Algemeen Nut Beogende Instelling" kunt u op dit moment vinden op het ANBI portaal van de VPE:

 

https://www.vpe.nl/anbi/1393/christelijke-gemeente-levend-water-delft.html


Stg. Bouwfonds 'Christelijke Gemeente Levend Water' Delft

De informatie die wij wettelijk verplicht zijn te publiceren as "Algemeen Nut Beogende Instelling" kunt u op dit moment vinden op het ANBI portaal van de VPE:

 

https://www.vpe.nl/anbi/1393/christelijke-gemeente-levend-water-delft.html