Geven


Wij geloven in geven. Zoals God alles gaf wat Hij had aan hen die geloven, zo willen wij Hem navolgen en alles we hebben geven voor de vooruitgang van Zijn Koninkrijk. Wij laten dit zien door onze tijd, energie en financiën ten dienste van Gods Koninkrijk in de breedste zin van het woord, te stellen. Did omvat zowel de activiteiten die wij als kerk familie ondernemen, als onze hulp aan de mensen om ons heen om hen te helpen te leven vanuit de overwinning van Jezus Christus.

 

Wil jij ook helpen in de missie van Levend Water, neem dan contact op met een van onze leiders.

 

Wil je Levend Water ondersteunen in haar missie met jouw financiële steun? Je bent welkom tijdens onze bijeenkomsten om je bijdrage te geven aan de collecte. Je kunt dat dan doen door geld te geven of een incassomachtiging in te vullen.

Je bent ook welkom om je donnatie via een bankoverschrijving te doen naar onze bankrekening: NL53RABO.01054.49.741 - Christelijke Gemeente Levend Water Delft. Naar deze bankrekening kun je giften overmaken voor algemene doeleinden, tienden, bouwprojecten, missionaire projecten, sociale projecten in Delft of wereldwijd of aan noodhulpprojecten. Speciale projecten worden aangekondingd in onze zondagse bijeenkomsten of op deze website.

 

Levend Water is bij de nederlandse belastingdienst geregistreerd als ANBI organisatie. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn van de nederlandse belastingaangifte.