Privacy Verklaring


Privacyverklaring Levend Water

Goedgekeurd door oudsten: 15 september 2009
Beheerd door: leidersteam gemeente

 

Als gemeente werken we aan onze betrouwbaarheid en integriteit. Omdat we onze voorbeeldfunctie serieus nemen en erkennen en herkennen in wat voor maatschappij we leven, is deze privacyverklaring opgesteld.

Gegevens worden opgeslagen om te kunnen beschikken over informatie die noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden zoals genoemd in de statuten van de organisatie en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden. Doordat Levend Water persoonlijke gegevens registreert, mag worden verwacht dat de organisatie zorgvuldig met de gegevens omgaat. Levend Water zal zich minimaal aan wettelijke verplichtingen houden. Het oudstenteam is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en de bewaking daarvan rondom privacy-gevoelige informatie in de gemeente. Onder gegevens verstaan we onder andere naw-, geestelijke en financiële gegevens.

We willen graag dat alle leden en degene die daartoe zijn geinteresseerd op de hoogte zijn van het feit dat de gemeenteleiding zich bewust is van haar verantwoordelijkheid om de juiste maatregelen te nemen ten aanzien van privacy gevoelige informatie. Mocht iemand zich verder willen verdiepen in de genomen maatregelen of inzage willen hebben in zijn of haar geregistreerde gegevens, dan is het leidersteam daarvoor het aanspreekpunt. Stuur een bericht naar: oudsten@levendwater.nl.