SOAP

Omdat iedere gelovige de stem van God kan verstaan

Levend Water heeft het verlangen dat volgelingen van Jezus dagelijks voeding uit het woord van God ontvangen. Door Gods woord te lezen ontdekken we steeds meer hoe God tegen de dingen aankijkt en worden we vernieuwd in ons denken en veranderen van binnenuit. Waarom tot zondag wachten om van de spreker over het woord van God te horen, als je iedere dag van God uit zijn woord kan ontvangen? God is trouw en nodigt ons steeds weer uit om meer van Hem te ontdekken.

 

Soap Bijbelleesplan

Levend Water hanteert een laagdrempelig bijbelleesplan, dat we SOAP noemen. Dit bijbelleesplan nodigt uit, zonder verplichting en bestaat uit een leesrooster, een journaal om op te schrijven van wat God tot je spreekt, een kort stappenplan en de mogelijkheid om anderen te bemoedigen met wat God tot jou heeft gesproken.

 

SOAP is een uitwerking van de gedachte dat alle gelovigen Nieuw Testamentische priesters zijn. In het Oude Testament hing er een groot gordijn voor het Heilige der Heiligen, maar door Jezus Christus is dat gordijn verdwenen en hebben alle gelovigen rechtstreeks toegang tot God. De rol van het leiderschap in de gemeente is niet om als priester en tussenpersoon voor de mensen naar God op te treden. Er is maar een Hogepriester en een tussenpersoon, dat is Christus. Het huidige leiderschapsteam van Levend Water is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om niet toch een beetje of onbewust alsnog als tussenpersoon tussen God en mens op te treden.

 

Soap staat voor:

  • Schrift
  • Observatie
  • Applicatie
  • Praten met God

Schrift, de Bijbel. Iedere drie maanden geven we een leesrooster uit. Dat voorziet in een hoofdstuk per dag. Vraag de Heilige Geest om tot je te spreken. Gebruik een Bijbel-vertaling die je aanspreekt. 

Observatie. Wat denk je dat God tegen je zegt door deze tekst? Hier kun je ook de vraag stellen: Wat spreekt mij het meest aan in dit gedeelte?

Applicatie. Nu God tot je heeft gesproken, bedenk hoe je dit kunt toepassen in je eigen leven. Probeer er een praktisch punt van te maken dat je dezelfde dag nog in de praktijk zou kunnen brengen. 

Praten met God. Dit kan een simpel gebed zijn hoe je de tekst kan toepassen, maar ook een diep inzicht in wat God je heeft geopenbaard. Bedenk dat bidden tweerichtingsverkeer is. Wees open om te luisteren naar wat God te zeggen heeft.

 

Notitieboekje

Het opschrijven van wat je van God ontvangt, kan erg behulpzaam zijn in je groeiproces. Zo kun je opbouwende gedachten, beloften van God en verfrissende inzichten later teruglezen. Je zult ontdekken dat hierdoor je tijd met God meer persoonlijk zal worden. Daarnaast wordt het makkelijker om met anderen te delen wat God tot je heeft gesproken.

 

Deel het met anderen

SOAP kun je natuurlijk alleen doen, maar als je met meerderen doet is het helemaal geweldig. Wetende dat meer mensen in Levend Water hetzelfde bijbelleesplan gebruiken, maakt het eenvoudiger jouw gedachten hierover met elkaar te delen. Zo kun je in bijeenkomsten bij je thuis tijd nemen om elkaar te bemoedigen met dat wat God tot je gesproken heeft . Maar ook het begin van vergaderingen of gebedstijden kunnen gebruikt worden om elkaar te bemoedigen vanuit het Woord.

 

We bidden dat dit bijbelleesplan voor veel mensen zal leiden tot inspirerende, bemoedigende en opbouwende tijden met God. We hopen dat dit een handig gereedschap zal zijn in het volgen van Jezus.

 

Praktisch

Dirk Goedbloed is de contactpersoon voor SOAP. Het leesrooster zal regelmatig worden bijgewerkt. Notitieboekjes (3 euro) en leesroosters (gratis) zijn verkrijgbaar bij Levend Water. Het leesrooster staat ook op deze site vermeld.


SOAP Leesrooster

Datum Hoofdstuk
1 januari Openbaringen 4
2 januari

Openbaringen 5

3 januari 1 Koningen 8
4 januari 1 Koningen 9
5 januari 1 Koningen 10
6 januari 1 Koningen 11
7 januari 1 Koningen 12
8 januari 1 Koningen 13
9 januari 1 Koningen 14
10 januari 1 Koningen 15
11 januari 1 Koningen 16
12 januari Spreuken 13
13 januari Spreuken 14
14 januari Spreuken 15
15 januari Spreuken 16
16 januari 1 Tessalonicenzen 1
17 januari 1 Tessalonicenzen 2
18 januari 1 Tessalonicenzen 3
19 januari 1 Tessalonicenzen 4
20 januari 1 Tessalonicenzen 5
21 januari Exodus 35
22 januari Exodus 36
23 januari Exodus 37
24 januari Exodus 38
25 januari Exodus 39
26 januari Exodus 40
27 januari  Jeremia 7
28 januari  Jeremia 8
29 januari  Jeremia 9
30 januari  Jeremia 10
31 januari  Jeremia 11
Datum Hoofdstuk
1 februari Jeremia 12
2 februari Lukas 7
3 februari Lukas 8
4 februari Lukas 9
5 februari Lukas 10
6 februari Lukas 11
7 februari

Lukas 12

8 februari Psalm 66
9 februari Psalm 67
10 februari Psalm 68
11 februari Psalm 69
12 februari Psalm 70
13 februari Psalm 71
14 februari Psalm 72
15 februari Openbaringen 6
16 februari Openbaringen 7
17 februari Openbaringen 8
18 februari Openbaringen 9
19 februari Openbaringen 10
20 februari 1 Koningen 17
21 februari 1 Koningen 18
22 februari 1 Koningen 19
23 februari 1 Koningen 20
24 februari 1 Koningen 21
25 februari 1 Koningen 22
26 februari 2 Koningen 1
27 februari 2 Koningen 2
28 februari Spreuken 17
29 februari Spreuken 18
Datum Hoofdstuk
1 maart Spreuken 19
2 maart Spreuken 20
3 maart Spreuken 21
4 maart 2 Tessalonicenzen 1
5 maart 2 Tessalonicenzen 2
6 maart 2 Tessalonicenzen 3
7 maart Titus 1
8 maart Titus 2
9 maart Titus 3
10 maart Filemon
11 maart Leviticus 1
12 maart Leviticus 2
13 maart Leviticus 3
14 maart Leviticus 4
15 maart Leviticus 5
16 maart Leviticus 6
17 maart Leviticus 7
18 maart Lukas 13
19 maart Lukas 14
20 maart Lukas 15
21 maart Lukas 16
22 maart Lukas 17
23 maart Jeremia 13
24 maart Jeremia 14
25 maart Jeremia 15
26 maart Jeremia 16
27 maart Jeremia 17
28 maart Jeremia 18
29 maart Jeremia 19
30 maart Psalm 73
31 maart Psalm 74


Datum Hoofdstuk
1 april Psalm 75
2 april

Psalm 76

3 april Psalm 77
4 april Psalm 78
5 april Openbaringen 11
6 april Openbaringen 12
7 april Openbaringen 13
8 april Openbaringen 14
9 april Openbaringen 15
10 april 2 Koningen 3
11 april 2 Koningen 4
12 april 2 Koningen 5
13 april 2 Koningen 6
14 april 2 Koningen 7
15 april Spreuken 22
16 april Spreuken 23
17 april Spreuken 24
18 april Spreuken 25
19 april Spreuken 26
20 april Lukas 18
21 april Lukas 19
22 april Lukas 20
23 april Lukas 21
24 april Lukas 22
25 april Lukas 23
26 april Lukas 24
27 april Leviticus 8
28 april Leviticus 9
29 april Leviticus 10
30 april Leviticus 11
Datum Hoofdstuk
1 mei Leviticus 12
2 mei Leviticus 13
3 mei Leviticus 14
4 mei Jeremia 20
5 mei Jeremia 21
6 mei Jeremia 22
7 mei Jeremia 23
8 mei Jeremia 24
9 mei Jeremia 25
10 mei Openbaringen 16
11 mei Openbaringen 17
12 mei Openbaringen 18
13 mei Openbaringen 19
14 mei Openbaringen 20
15 mei Openbaringen 21
16 mei Openbaringen 22
17 mei Psalm 79
18 mei Psalm 80
19 mei Psalm 81
20 mei Psalm 82
21 mei Psalm 83
22 mei Psalm 84
23 mei 2 Koningen 8
24 mei 2 Koningen 9
25 mei 2 Koningen 10
26 mei 2 Koningen 11
27 mei 2 Koningen 12
28 mei Johannes 1
29 mei Johannes 2
30 mei Johannes 3
31 mei Johannes 4
Datum Hoofdstuk
1 juni Johannes 5
2 juni Leviticus 15
3 juni Leviticus 16
4 juni Leviticus 17
5 juni Leviticus 18
6 juni Leviticus 19
7 juni Leviticus 20
8 juni Spreuken 27
9 juni Spreuken 28
10 juni Spreuken 29
11 juni Spreuken 30
12 juni Spreuken 31
13 juni Jeremia 26
14 juni Jeremia 27
15 juni Jeremia 28
16 juni Jeremia 29
17 juni Jeremia 30
18 juni Jeremia 31
19 juni 1 Timoteus 1
20 juni 1 Timoteus 2
21 juni 1 Timoteus 3
22 juni 1 Timoteus 4
23 juni 1 Timoteus 5
24 juni 1 Timoteus 6
25 juni Psalm 85
26 juni Psalm 86
27 juni Psalm 87
28 juni Psalm 88
29 juni Psalm 89
30 juni Psalm 90