Wat Wij Doen


Zondagse bijeenkomst

Als Kerk familie ontmoeten wij elkaar iedere zondag om 11:00am

voor een tijd van ontmoeting, aanbidding, bemoediging en inspirerend onderwijs.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Nederlands. Vertaling in het Engels is beschikbaar.

 

Je bent welkom op Hermesstraat 65, 2624 BG Delft.Zondag Kinderdiscipelschap

Onze kinderen hebben tijdens hun eigen bijeenkomst op zondag van 11:00 am to 12:30 een geweldige tijd van plezier en geloof.

Tijdens de kinderdiscipelschap genieten onze kinderen eerst samen van een tijd van lofprijs, aanbidding en onderwijs.

Daarna gaan ze in verschillende groepen uiteen voor meer plezier en zegen.

 

De kinderdiscipelschap wordt geleid door ons kinderwerkteam.


Familiedienst

Iedere eerste Zondag van de maand hebben we een speciale familiedienst waarin volwassenen en kinderen samen zijn.

Dit is een speciale tijd van samenzijn waarin iedereen kan delen door:

Lofprijs & Aanbidding, gebed met en voor elkaar, het delen van getuigenissen,

vieren van het Heilig avondmaal, dopen, kinderen opdragen, enz.


Connectgroepen

We zijn bezig met de voorbereiding om Connectgroepen te starten in het volgende seizoen vanaf September 2019.

 

Onze Connectgroepen zijn kleine groepen van mensen die verbonden zijn met Levend Water als lid of als gast. Zij komen wekelijks of twee-wekelijks bij elkaar. Connectgroepen worden gevormd voor een periode op basis van gezamenlijke interesse van de deelnemers aan de groep. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Sport en fysieke inspanning
  • Bijbelstudie, gebed en aanbidding
  • Gedeelde familie situaties of ervaringen

Het doel van onze connectgroepen is elkaar te bemoedigen en toe te rusten in geloof zodat wij daardoor groeien in Christus en in onze missie in het leven.


Discipelschap

Wij zijn bezig met de voorbereiding om in het volgende seizoen discipelschapsbijeenkomsten te starten vanaf September 2019.

 

Discipelschapsactiviteiten organizeren wij in de vorm van Connectgroepen.

Wij hopen de volgende discipelschapsgroepen te kunnen starten:

  • Leer Levend Water kennen - 4 bijeenkomsten met leiders van de gemeente op zondag na de bijeenkomst (13-14h), waarin wij uitleggen wie we zijn en wat we doen als gemeente.
  • Leer de Bijbel kennen - Een Connectgroep voor degenen die net met het Christelijk geloof en de Bijbel hebben kennis gemaakt of meer van het boek willen weten dat ons inspireerd in onze relatie met God.
  • Wat geloof je? Een Connectgroep voor nieuwe gelovigen waarin we met elkaar ontdekken en bespreken wat de basis van het Christelijk geloof is.