Doneren

Wil je het werk van Levend Water ondersteunen met een gift? Hier geven we een overzicht van rekeningen die je kunt gebruiken voor het overmaken van je gift. Levend Water is ANBI geregistreerd, waardoor je giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Rekeningnummer:

Voor algemeen, giften, tienden, gebouw-projecten, zending. goede doelen, projecten in Delft of wereldwijd, noodfonds, etc:

  • NL53RABO.01054.49.741 - Christelijke Gemeente Levend Water Delft

Je kunt ook geven tijdens de diensten, door een machtiging in te vullen en door gebruik te maken van de twee brievenbussen in het gebouw. 

ANBI status:

Een ANBI is een door de overheid/belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel van schenken aan een organisatie met een ANBI status is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht van het belastbaar inkomen.

Zowel Christelijke gemeente Levend Water en gelieerde stichtingen hebben de ANBI Status.  

Op 30 november 2007 heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) een convenant gesloten met de Belastingdienst inzake de ANBI-regeling. De VPE is aangesloten bij het CIO, dit betekent dat voor de VPE een groepsbeschikking is afgegeven. De gemeenten die aangesloten zijn bij de VPE zijn erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan een ANBI instelling zijn fiscaal aftrekbaar.

Instellingen die vallen onder een groepsbeschikking worden niet afzonderlijk vermeld op de site van de belastingdienst. In dit geval is dus alleen de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) te Urk op deze vermeld. De VPE geeft jaarlijks aan de CIO een overzicht met daarop de gemeenten die aangesloten zijn bij de VPE. Deze regeling is ook van toepassing op Levend Water, omdat Levend Water lid is van de VPE. Dit geldt voor de jaren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 en 2015.