Gemeente-structuur

Gemeente-structuur. Sinds begin 2012 heeft Levend Water een nieuwe gemeente-structuur. Hierin zijn een aantal dingen helder geformuleerd. Deze gemeente-structuur vervangt het model van richten, inrichten, verrichten.

Klik op de volgende submenu's voor 

  • Een kort overzicht van een aantal heldere uitgangspunten.
  • Een beschrijving van de teams binnen de gemeente-structuur. 
  • Waar je terecht kunt met vragen over van alles binnen de gemeente, als je het ergens niet mee eens bent of twijfelt over de intergriteit van iemand in het leiderschap.