In het kort

In het engels wordt voor dit onderwerp het woord 'church governance' gebruikt, wat vertaald kan worden als bestuur. Wij gebruiken het woord gemeente-structuur omdat dit onderwerp meer omvat dan alleen organisatie-structuur. In deze gemeente-structuur hebben we een aantal heldere uitgangspunten geformuleerd:

  • De gemeente is van Jezus Christus. De vragen omtrent de gemeente-structuur hebben niet te maken of iemand meer of minder eigenaar is. Het verschil in verantwoordelijkheid heeft met de toebedeelde rol of taak te maken. Hierbij wordt uitgegaan van het principe van delegeren binnen het Koninkrijk van God. Voor een toebedeelde rol heeft iedereen verantwoording af te leggen naar God en naar elkaar. Dit geldt voor de voorganger, de oudsten, de dagelijkse leiding, maar ook leden van de gemeente.
     
  • Levend Water wordt geleid door een voorganger en zijn team. De voorganger neemt in en na zijn team te hebben geconsulteerd beslissingen.
     
  • De taak van de oudsten is niet om de taak van de oudsten om de gemeente te leiden, maar om de voorganger en de gemeente  te ondersteunen in het vervullen van de missie, de ‘temperatuur’ in de gemeente in de gaten te houden en te de-escaleren daar waar escalatie dreigt. Hiervoor mogen zij dingen uitzoeken en aanbevelingen doen.
     
  • De diverse onderwerpen waar de voorganger de oudsten of het beleidsteam voor dient te consulteren zijn duidelijk benoemd.