Missie-verklaring

Levend Water is door God geroepen om mensen binnen en buiten de kerk te verbinden en begeleiden in hun relatie met: God, elkaar en hun bestemming, waardoor verandering en groei bij mensen tot stand kan komen zodat zij de opdracht kunnen vervullen die God de mens gegeven heeft voor kerk en maatschappij.

Samengevat is de missie van Levend Water: Mensen verbinden met God, elkaar en hun bestemming.

Als je dit leest op de website, dan heeft je computer een verbinding gemaakt met het internet. Soms zie dat je browser of andere programma's verbinding maken met internet. Dan verschijnt er veelal beneden in beeld de mededeling dat het programma die verbinding legt. 'Connecting...' staat er dan. Dat beeld van verbinding maken, zien wij voor ons, als wij zeggen dat we mensen willen helpen om verbinding te maken met God, elkaar en hun bestemming. We wensen je een grote breedband toe in je verbinding met God. 

Levend Water. Connecting.... jou?

Een korte video over onze missie: Video missie verklaring