Teams

Overzienersteam

Levend Water heeft inmiddels een aantal jaren ervaring opgedaan met een extern overzienersteam. Dit team bestaat uit voorgangers of mensen met ruime voorgangerservaring. De taak van dit team is vooral gericht op het bemoedigen en begeleiden van de voorganger, vanuit de visie dat gezond leiderschap voor de gemeente een belangrijke voorwaarde voor een gezonde gemeente is.

Het beleidsteam

Dit team wordt gevormd door de voorganger, de penningmeester en een of meerdere vertegenwoordigers van de oudsten. Dit team zorgt voor beleid op grote lijnen en adviseert de voorganger over de missie, visie en richting van de gemeente. 

Voorganger

De voorganger is degene die leiding geeft aan de gemeente. Hij doet dit in samenspraak met de oudsten en het beleidsteam. De dagelijkse leiding is het team dat hem in de dagelijkse uitvoering.

Oudstenteam

De oudsten geven het voorbeeld in het vervullen van de missie van de gemeente, helpen de voorganger het maken van beslissingen in het geval hij hen consulteert en hebben de belangrijke taak om te de-eascaleren in het geval escaltie van problemen dreigt.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is het team dat de voorganger ondersteunt in de dagelijkse uitvoering. Er zijn diverse part timers betrokken bij dit team.   

Financieel Advies Team

Ter ondersteuning van de penningmeester is er een financieel advies team. Zij hebben geen bevoegdheid over uitgaven, maar richten zich vooral op het verbeteren van de financiele administratie.