Vragen

Levend Water wil graag een integere gemeente zijn. Gemeente-leden en bezoekers kunnen allerlei vragen hebben. Vragen kunnen divers zijn. Door een heldere gemeente-structuur is het duidelijk waar mensen terecht kunnen met hun vragen.

We onderscheiden vier catergorieen vragen:

 • Vragen over de dagelijkse gang van zaken.
 • Vragen over een besluit waar iemand het niet mee eens is.
 • Vragen over integriteit of zorgen over iemands bekwaamheid.
 • Vragen over zorgen over elkaar als gemeenteleden.

A. Vragen over de dagelijkse gang van zaken.  

Deze vragen hebben alles te maken met wat we als gemeente doen. We willen graag mensen informeren over wat we doen en hoe ze daar betrokken bij kunnen raken of hoe we ze kunnen helpen.

 • Vragen over richting, missie, visie, communicatie over de visie van de gemeente of de dagelijkse en praktische gang van zaken. Vragen van deze aard kunnnen het beste aan de verantwoordelijk leidinggevende, de voorganger of zijn team (dagelijkse leiding) gesteld worden. Als de vraag is wie de verantwoordelijke leidinggevende is, dan is het beste om de voorganger of zijn team (dagelijkse leiding) die vraag te stellen.
 • Vragen van persoonlijke aard, zoals zorgen, ziekte, bitterheid, depressie kunnen aan de verantwoordelijke van de afdeling zorg worden gesteld. Dit betreft alleen vragen die betrekking hebben op jezelf en niet op anderen.
 • Bij de ingang van het gebouw van Levend Water zijn folders beschikbaar waarop deze vragen gesteld kunnen worden. Folders kunnen worden ingeleverd bij de brievenbussen, in het gebouw.

B. Vragen over een besluit waar iemand het niet mee eens is.

Bij deze vragen refereren we graag naar Matheus 18. Jezus wijst daar op situaties die tussen mensen uitgewerkt dienen te worden. Wij menen dat hij vooral op de houding wees om de poblemen werkelijk te willen oplossen. Het gaat er niet om gelijk te krijgen. Jezus geeft hier de Bijbelse weg om problemen onderling door te werken. Het betreft meerdere stappen.

 • Het eerste en belangrijkste is dat als de vragensteller de dingen echt wil uitwerken, zijn of haar vraag eerst en alleen bespreekt met degene die de vraag betreft. Dus bijvoorbeeld als de vragensteller het niet eens is met een beslissing van zijn of haar coordinator, groepleider of iemand in de dagelijkse leiding, dan dient dat te worden besproken met de degene die de beslissing heeft genomen.
 • Als het dan nog niet is opgelost, dan kan de vraag ter attentie bij de oudsten worden gebracht. Als het een beslissing van de oudsten betreft, kan de vraag ter attentie van de voorganger worden gebracht. 
 • De beantwoording van de oudsten zal in eerste instantie gericht zijn op de bevoegdheid van de beslisser en pas in tweede instantie de inhoudelijke kant van de vraag behandelen.

C. Vragen over integriteit of zorgen over iemands bekwaamheid.

Binnen een gemeente kunnen er ook vragen zijn over de integriteit of zorgen over de bekwaamheid van bijvoorbeeld iemand in de zorg, het leiderschap, de voorganger, mensen die over de financiën gaan of groepleiders. 

 • Deze vragen dienen rechtsttreeks aan de oudsten te worden gesteld. Wanneer de oudsten vragen hebben over de integriteit van de voorganger hebben zij de mogelijkheid de vragen voor te leggen aan het overzienersteam.
 • Indien er vragen zijn over de integriteit van (een) van de oudsten, dienen deze vragen aan de voorganger te worden gesteld.

D. Vragen over zorgen over elkaar als gemeenteleden.

Vragen als gevolg van problemen van gemeenteleden onderling dienen volgens hetzelfde principe van Matteus 18 worden uitgewerkt. 

 • Het eerste en belangrijkste is dat als de vragensteller de dingen echt wil uitwerken, zijn of haar vraag eerst en alleen bespreekt met degene die de vraag betreft. Dus bijvoorbeeld als de vragensteller zorgen heeft over iemands levenstijl dan dient dat dus eerst en alleen te worden besproken met de degene waar dit over gaat.
 • Wanneer men vindt dat er iemand bij gehaald zou moeten worden, dan kan contact worden opgenomen met de oudsten.